este posibil să au două Skype ca Skype pentru a include două

  • 2 Skype
    Cum se instalează două dintre Skype la computer astfel încât să funcționeze în același timp.