nevoile materiale și spirituale

  • Materiale și spirituale nevoi 1
    nevoia umană, în sensul cel mai larg - este „un sentiment de deficit“, necesitatea acestui lucru, sau că anumite fenomene, evenimente, sentimente.