inegalitate

  • inegalitățile logaritmice - studopediya
    Să o inegalități logaritmice - un număr fix, astfel încât și. Domeniul de valori valide pentru aceste inegalități este axa pozitivă. Deoarece proprietățile funcției logaritmice
  • inegalitate logaritmică
    Cele mai elementare inegalități logaritmică, acest tip de sarcină poate fi găsită în referința 15 ca și în utilizare. În rezolvarea inegalităților logaritmice, este important să nu uităm despre gama de valori admisibile ale argumentului.